Computer Phone

GENEL İŞLETME - Ünite 3 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiGENEL İŞLETME - Ünite 3 Konu Anlatımı 1
Etik ile yasa arasındaki ilişkiyi açıklayabileceksiniz. Etik olmayan davranışlar ile etik ikilemler arasındaki farkı açıklayabileceksiniz. Tarihsel süreç içerisinde işletmelerin sorumluluk alanlarındaki değişimleri karşılaştırabileceksiniz. İşletmelerde etik davranışları artırabilecek araç ve yaklaşımları tanıyabileceksiniz. Sosyal sorumlu işletme olmanın yol haritasını açıklayabileceksiniz. İşletmelerin uyması beklenen etik ve sosyal sorumluluk ilkeleri ve standartları tanımlayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski