Computer Phone

GENEL İŞLETME - Ünite 2 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiGENEL İŞLETME - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
İşletme çevresi kavramını tanımlayabileceksiniz. İşletme çevresinin çok katmanlı yapısını betimleyebileceksiniz. İşletmenin genel çevre bileşenlerini ve bu bileşenlerin kendi aralarındaki etkileşimleri açıklayabileceksiniz. İşletmenin sektörel çevre bileşenlerini ve bu bileşenlerin işletme üzerindeki etkilerini betimleyebileceksiniz. İşletmenin iç çevresini ve iç çevre unsurlarını tanımlayabileceksiniz. Çevresel belirsizlik ve işletme çevresi arasındaki ilişkiyi açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski