SİYASET BİLİMİ- Ünite 6 - Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi - Eğitim Ekranı

6 Ekim 2021 Çarşamba

SİYASET BİLİMİ- Ünite 6 - Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiSİYASET BİLİMİ- Ünite 6 - Konu Anlatımı 1
Mutlakiyetçi otoriter düşüncenin hangi koşullarda geliştiğini ve hangi değerleri savunduğunu açıklayabilecek, Liberal düşüncenin gelişimini ve savunduğu siyasî ve iktisadi değerleri anlatabilecek, Muhafazakâr düşüncenin nelere tepki gösterdiğini ve hangi değerleri savunduğunu açıklayabilecek, Sosyalist düşüncenin sanayi toplumundaki eşitsizliklere karşı bir tepki olarak doğduğunu ve eşitlik temelinde bir dünya hayal ettiğini açıklayabilecek, Sosyal demokrasi düşüncesinin demokrasi ve kapitalizm içinde kalarak eşitlikçi bir toplum geliştirmek istediğini anlatabilecek, Faşist ideolojinin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmelere karşı bir tepki olarak doğduğunu ve organik bir toplum hayal ederek otoriter bir devlet kurduğunu açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları