Computer Phone

TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II - Ünite 4 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiTÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II - Ünite 4
Sıralı cümleleri ve sıralı cümlelerde cümlelerin birbirine bağlanma biçimlerini açıklayabileceksiniz. Bağımlı ve bağımsız sıralı cümleleri çözümleyebileceksiniz. Bağlı cümle, ara sözlü cümle ve eksiltili cümleleri aç›klayabileceksiniz

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski