Computer Phone

TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II - Ünite 3 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiTÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II - Ünite 3
Cümlede nesneyi çözümleyebileceksiniz. Cümlede yer tamlayıcısını çözümleyebileceksiniz. Cümlede zarf tümlecini çözümleyebileceksiniz. Cümle d›fl› ögeleri aç›klayabileceksiniz. Basit ve birleşik cümle yaplarını ayırt edebileceksiniz. Şartlı birleşik cümle yapılarını çözümleyebileceksiniz. İç içe birleşik cümle yapılarını çözümleyebileceksiniz. Ki’li birleşik cümle yapılarını açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski