Computer Phone

SAĞLIK EKONOMİSİ - Ünite 5 - Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiSAĞLIK EKONOMİSİ - Ünite 5 - Konu Anlatımı 1
Toplumun sağlık taleplerini karşılamayı hede eyen sağlık sistemlerinin ana fonksiyonlarını ayırt edebileceksiniz. Sağlık sisteminin dönüşümü ve güçlendirilmesinde liderliğin yeri ve önemini açıklayabileceksiniz. Gelişen sağlık sisteminde, değişen toplum taleplerini ve ortaya çıkan yeni şartları ayrıştırarak bu gibi durumlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü açıklayabileceksiniz. Sağlık hizmetine duyulan ihtiyacın ve bu hizmetin sunumunun zaman içinde değişen dinamiklerini ayrıştırarak dönüşüm önerileri üretebileceksiniz. Sağlıkta finansman politikalarının geliştirme sürecinde gözetilmesi gereken hede eri değerlendirebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski