Computer Phone

GENEL BİYOLOJİ - Ünite 1 - Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiGENEL BİYOLOJİ - Ünite 1 - Konu Anlatımı 1
Maddenin hücre içindeki değişim, dönüşüm, etkilenim süreçlerini açıklayabileceksiniz. Maddenin canlılık birimi hücre içindeki moleküler organizasyon basamaklarını tanımlayabileceksiniz. Hücrenin moleküler kompleksini oluşturan birim molekülleri tanıyabileceksiniz. Birim moleküllerden moleküler komplekslerin oluşum mekanizmalarını açıklayabileceksiniz. Canlı sistemin moleküler mimari ve yaşam olayları için gereksinim duyduğu enerji dönüşümünü açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski