Computer Phone

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve EŞİTSİZLİK - Ünite 8 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiTOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve EŞİTSİZLİK - Ünite 8 Konu Anlatımı 1
Osmanlı’da toplumsal tabakalaşmayı özetleyebilme Türkiye’de toplumsal sınıflar ve tabakalaşma çalışmalarını dönemlere ayırabilme Devlet ve ekonominin toplumsal tabakalaşma sistemleri üzerindeki etkisini açıklayabilme Güncel tabakalaşma ve eşitsizlik hatlarını belirleyebilme Türkiye’de tabakalaşmanın hangi alanlarda kendini gösterdiğini ve temsil ettiğini sıralayabilme Türkiye’de geliştirilen sınıf şemalarını özetleyebilme Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü İndeksi’ni diğer ölçeklerle karşılaştırabilme

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski