Computer Phone

TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiTİCARET HUKUKUNA GİRİŞ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
Ticaret unvanı ve işletme adını tanımlayabilme 2 Marka Markanın işlevleri ile marka hakkının hukuki koruma yollarını açıklayabilme Ticari Defterler Ticari defterlerin kapsamını, önemini ve defterlerin delil niteliği taşıma şartlarını özetleyebilme Tacir Yardımcıları Tacir yardımcılarının türlerini ve temsil yetkilerini sıralayabilme Haksız Rekabet Haksız rekabet teşkil eden hâller ve haksız rekabete karşı korunma yollarını açıklayabilme Cari Hesap Cari hesap sözleşmesinin amacını, şeklini 5 ve işleyişini açıklayabilme

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski