Computer Phone

İNSAN HAKLARI HUKUKUNA GİRİŞ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiİNSAN HAKLARI HUKUKUNA GİRİŞ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin özellikleri ile bu Sözleşme ve Ek Protokollerinin içeriklerini özetleyebilme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tarihçesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin tarihsel gelişim sürecini açıklayabilme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yapısı, Yargılama Yetkisi ve Mahkemeye Başvuru Usulleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin organları ile bunların görev ve yetkilerini, bu kapsamda Mahkemenin yargılama yetkisi ve Mahkemeye başvuru usullerini açıklayabilme

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski