Computer Phone

TEMEL İNFAZ HUKUKU BİLGİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiTEMEL İNFAZ HUKUKU BİLGİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
İnfaz hukukunu tanımlayabilme ve infaz hukukunun niteliğini, bağımsızlığını, diğer hukuk dalları ile ilişkisini anlatabilme İnfaz hukuku kurallarının yürürlüğe girmesini, yer ve kişi bakımından uygulanmasını açıklayabilme İnfaz hukukunun tarihi gelişimini ve kaynaklarını anlatabilme Cezanın İnfazının Amacı Hükümlüyü ıslah etme ve yeniden sosyalleştirme amacını açıklayabilme Hükümlünün haklarının belirlenmesini ve çalıştırılmasını anlatabilme 5275 Sayılı Yasa’ya göre infazın amacını ve amaca ulaşma yöntemini, infazın temel ilkelerini özetleyebilme İnfaz Hukukuna Hakim Olan İlkeler Hukuk devleti ilkesini açıklayabilme İnsancıllık ilkesi ve insan onuruna saygı ilkesini ayırt edebilme Kesin hüküm bulunması ilkesi ve eşitlik ilkesini anlatabilme

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski