Computer Phone

AİLE SOSYOLOJİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiAİLE SOSYOLOJİSİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
"Aileyi tarihsel evrimi çerçevesinde tanımlayabilme Aile kavramını, aile türlerini ve işlevlerini açıklayabilme Sembolik etkileşimci, işlevselci/ fonksiyonalist, çatışmacı, feminist ve postmodernizm yaklaşımlarını açıklayabilme Göç, kentleşme ve boşanma olgularını ile aileyi ilişkilendirebilme Türkiye’de aile ile ilgili yapılan araştırmaları özetleyebilme"

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski