Computer Phone

KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiKÜLTÜR SOSYOLOJİSİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
Kültür kavramının tarihsel gelişimini değerlendirebileceksiniz. Evrimci ve tarihselci antropolojik yaklaşımlar tarafından kültürün nasıl ele alındığını açıklayabileceksiniz. Etnik-merkezcilik ve kültürel görecelik olgularının kültürel çeşitlilik içinde nasıl bir ikilem oluşturduğunu analiz edebileceksiniz. Antropolojide işlevselci ve yapısalcı yaklaşımların kültüre nasıl yaklaştığını değerlendirebileceksiniz. Çatışmacı ve uyarlanmacı yaklaşımlar tarafından kültürün nasıl değerlendirildiğini analiz edebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski