Computer Phone

GENEL UYGARLIK TARİHİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiGENEL UYGARLIK TARİHİ - Ünite 5 Konu Anlatımı 1
İslâmiyet öncesi Arabistan’ın yaşam koşullarını ve dinî manzarasını genel hatlarıyla açıklayabileceksiniz. İslâmiyet’in hangi koşullar altında ortaya çıktığını kavrayabileceksiniz. Hz. Peygamber’in yapmış olduğu kutsal savaşları açıklayabileceksiniz. İslâmiyet’in yeni gelişme dönemini tartışabilecek, Dört halife döneminin ayrıntılarını açıklayabileceksiniz. Emevîler ve Abbasîler döneminin olaylarını ve iktidar mücadelelerini kronolojik bir sıralama içerisinde anlatabileceksiniz. Endülüs Emevî Devleti’nin genel hatlarını açıklayabileceksiniz. Abbasî Devleti’nin gelişimini kavrayabilecek, İslâm kültür ve uygarlığını tartışabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski