Computer Phone

XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI - Ünite5 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiXIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI - Ünite5 Özet
Sosyolojik eleştirinin ne olduğunu açıklayabileceksiniz. Edebiyat ile toplum arasındaki ilişkiyi kurabileceksiniz. Sosyoloji ile eleştiri ilişkisini açıklayabileceksiniz. Sosyolojik eleştirinin tarihini ve belli başlı temsilcilerini ayırt edebileceksiniz. Sosyolojik eleştiriden yararlanan ve yirminci yüzyılda gelişen eleştiri kuramlarını açıklayabileceksiniz. Marksist eleştirinin felsefi ve estetik kaynaklarını ve Marksist edebiyat eleştirmenlerinin görüşlerini açıklayabileceksiniz. Frankfurt Okulunun temsilcileri olan Adorno ve Benjamin’in görüşlerini açıklayabileceksiniz. Bakhtin’in geliştirdiği bazı kavramları açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski