Computer Phone

İLERİ PROGRAMLAMA - Ünite 2 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiİLERİ PROGRAMLAMA - Ünite 2 Özet
Java programlama dilini açıklayabileceksiniz. Java’nın temel özelliklerini açıklayabileceksiniz. Java platformunu tanımlayabileceksiniz. Derleme ve yorumlama kavramlarını açıklayabileceksiniz. Java sanal makinesini, Java çalışma ortamını, Java geliştirme paketini, Java API ve diğer bileşenleri açıklayabilme ve kullanabileceksiniz. Java Tümleşik geliştirme ortamını açıklayabileceksiniz. Eclipse ortamını kullanabileceksiniz. Java sözdizimini açıklayabileceksiniz. Temel Java uygulaması yazabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski