Computer Phone

TEMEL HUKUK BİLGİSİ - Ünite 5 - Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiTEMEL HUKUK BİLGİSİ - Ünite 5 - Konu Anlatımı 1
Kişilik kavramını tanımlayabilme, kişiliğin hukuki mahiyetini, başlangıcını ve sona ermesini ortaya koyabilme Gerçek kişileri ve tüzel kişileri tanımlayabilme, farklı ayrımlara göre tüzel kişileri sınıflandırabilme, vakıf ve derneklerin yapısını, amacını ve sorumluluklarını ifade edebilme Hısımlık kavramını ve türlerini tanımlayıp tespit edebilme, adın korunmasına yönelik kanuni hükümleri ortaya koyabilme, yerleşim yerinin mahiyetini ve önemini ifade edebilme

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski