Computer Phone

SOSYAL POLİTİKA - Ünite 7 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiSOSYAL POLİTİKA - Ünite 7 Konu Anlatımı 1
Tarihi gelişim süreci içinde küreselleşmenin ortaya çıkış sürecini açıklayabilecek, Küreselleşmenin temel unsurları ve göstergelerini yorumlayabilecek, Küreselleşmenin sosyal devlet anlayışında yol açtığı değişimi açıklayabilecek, Küreselleşmenin yol açtığı sosyal politika sorunlarını tanımlayabilecek, Yeni küresel sosyal politika uygulamalarını açıklayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski