Computer Phone

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiORTA ASYA TÜRK TARİHİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
Türk tarihinin temel dinamikleri ile Asya Hun ve Ak Hun devletlerinin Türk Tarihi açısından önemini açıklayabileceksiniz. Çin’de teşekkül eden Tabgaç Devleti’nin kimliği meselesini aktarabileceksiniz. I. Göktürk Devleti’ni kuruluştan itibaren ana hatlarıyla özetleyebileceksiniz. Fetret Devrini ve II. Göktürk Devleti’nin nasıl kurulduğunu özetleyebileceksiniz. Göktürk idarî ve sosyal yapısını açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski