Computer Phone

TOPLUMSAL YAŞAMDA AİLE - - Yakın Plan Bölüm 2 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiTOPLUMSAL YAŞAMDA AİLE - - Yakın Plan Bölüm 2
oplumsal yaşamda ailede yaşanan dönüşümleri ve aile örüntülerindeki değişiklikleri tartışabilme Göç kavramını tanımlayabilme Göç, göçmenlik, dışlanma ve bütünleşme kavramlarını aile açısından tartışabilme Küreselleşme, dijitalleşme ve pandemi koşullarının aileye olan etkilerini tartışabilme Toplumsallaşma kavramını açıklayabilme Yeni ailede toplumsallaşma sürecini tartışabilme Asimilasyon ve eritme potası gibi birlikte yaşam biçimlerini ayırt edebilme Toplumsal bütünleşme biçimlerini aile açısından tartışabilme Çokkültürlü aileyi açıklayabilme

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski