Computer Phone

İKTİSADA GİRİŞ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiİKTİSADA GİRİŞ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
Bir bilim dalı olarak iktisadı tanımlayabileceksiniz. Tüm bireylerin ve toplumların karşı karşıya olduğu temel iktisadi sorunu ve bu sorun çerçevesinde ortaya çıkan temel iktisadi kavramları tartışabileceksiniz. İktisadı bölümlere ayırabileceksiniz. İktisatçılar tarafından gerçekleştirilen analizlerde uygulanan yöntemleri ifade edebileceksiniz. İktisatçının çevremizdeki günlük olaylara bakışında kullandığı ilkeleri ve bu konuda düşülen hataları açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski