ZİHİN FELSEFESİ - Ünite 5 Özet 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi - Eğitim Ekranı

14 Haziran 2021 Pazartesi

ZİHİN FELSEFESİ - Ünite 5 Özet 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiZİHİN FELSEFESİ - Ünite 5 Özet 1
İngiliz deneycileri Locke, Hume ve Berkeley’in zihinle ilgili görüşlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecek, Kant’ın transendental bilinç olarak zihin görüşünü tartışabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları