BORÇLAR HUKUKU - Ünite 3 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi - Eğitim Ekranı

22 Haziran 2021 Salı

BORÇLAR HUKUKU - Ünite 3 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiBORÇLAR HUKUKU - Ünite 3 Özet
Birden çok sorumluluk sebebini veya birden çok sorumlu bulunması hâlini açıklayabilme, haksız fiilde zamanaşımını belirleyebilme, Zararın belirlenmesi ve tazminatın tayinini açıklayabilme, Kusur sorumluluğunun koşullarını sıralayabilme, Kusursuz sorumluluk hâllerini açıklayabilme

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları