PSİKOLOJİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi - Eğitim Ekranı

18 Kasım 2020 Çarşamba

PSİKOLOJİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiPSİKOLOJİ - Ünite 7 Konu Anlatımı 1
Örgütsel Davranış biliminin kapsamını tanımlayabilecek ve güncel gelişme¬lerin hangi konuları ön plana çıkardığını tespit edebileceksiniz. Çalışma koşulları, yönetim unsurları ve kişisel özelliklerin etkileşiminin örgüt içi davranışları nasıl belirlediğini çözümleyebileceksiniz. Bireysel veya grupla alınan kararlarda hataları azaltmak için dikkat edilmesi gereken unsurları saptayabileceksiniz. Liderlik kuramları arasındaki farkları ayırt edebilecek ve dünya çapındaki li-derlerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tartışabileceksiniz. Örgüt kültürünü sınıflandırabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları