Computer Phone

PSİKOLOJİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiPSİKOLOJİ - Ünite 4 Konu Anlatımı 1
Bilişsel psikolojinin ne olduğu ve doğasını anlatabileceksiniz. Algı ve algısal süreçleri açıklayabileceksiniz. Dikkat ve dikkat süreçlerini ifade edebileceksiniz. Bellek ve bellek süreçlerini betimleyebileceksiniz. Temsil ve zihinsel temsil kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Düşünme, akıl yürütme ve problem çözme kavramlarını bilişsel açıdan de-ğerlendirebileceksiniz. Karar verme işlemlerini özetleyebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski