Computer Phone

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
Osmanlı Devleti’nin klasik döneminin sonundaki sınır genişlemelerinin nasıl ortaya çıktığını açıklayabileceksiniz. XVII. yüzyılda yaşanan buhranın sebeplerini ve bunların dönemin aydınlarınca nasıl değerlendirildiğini açıklayabileceksiniz. XVIII. yüzyılda yaşanan Lale Devri ve Nizam-ı Cedit uygulamalarını ana hatlarıyla açıklayabileceksiniz. III. Selim ve II. Mahmud dönemi yenilik çabalarını karşılaştırarak beklenti ve neticelerini değerlendirebileceksiniz. XIX yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, iç isyanların yanı sıra İngiltere, Fransa ve Rusya ile askerî, ekonomik ve siyasi ilişkilerini analiz edebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski