KENTSEL VE ÇEVRESEL KORUMA - Ünite 2 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi - Eğitim Ekranı

6 Haziran 2020 Cumartesi

KENTSEL VE ÇEVRESEL KORUMA - Ünite 2 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiKENTSEL VE ÇEVRESEL KORUMA - Ünite 2 Özet
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Kültür varlığı ve tabiat varlığı kavramlarını tanımlayabilecek, Taşınır, taşınmaz kültür varlığı sınıflandırmasını ve somut olan ve somut olmayan kültür varlıkları tanımlamalarını ve önemini açıklayabilecek, Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının neden önemli olduğunu açıklayabilecek, Türkiye’de Kültür ve Tabiat Varlıkları koruma hukukunu tartışabilecek, Uluslararası hukuksal çerçeve ve anlaşmalar dâhilinde koruma kavramı hakkında genel bilgi sahibi olacaksınız

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları