İKTİSADA GİRİŞ II - Kilit Soru - Ünite 2 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi - Eğitim Ekranı

7 Haziran 2020 Pazar

İKTİSADA GİRİŞ II - Kilit Soru - Ünite 2 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiİKTİSADA GİRİŞ II - Kilit Soru - Ünite 2
Kısa dönemde toplam harcamalar ve toplam üretim arasındaki ilişkiyi açıklayabilme Keynesyen tüketim teorisinin temel ilkelerini açıklayabilme Planlanan ve gerçekleşen yatırımlar arasındaki farkı açıklayabilme Basit ekonomi modelinde denge üretim düzeyinin belirlenmesini açıklayabilme Dışa açık ekonomide denge millî gelir düzeyinin belirlenmesini açıklayabilme Çoğaltan mekanizmasının dışa açık ekonomide işleyişini analiz edebilme Devletin denge millî gelir düzeyine etkisini analiz edebilme

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları