GIDA MEVZUATI VE KALİTE YÖNETİMİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi - Eğitim Ekranı

3 Haziran 2020 Çarşamba

GIDA MEVZUATI VE KALİTE YÖNETİMİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiGIDA MEVZUATI VE KALİTE YÖNETİMİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Beslenme ve ‘çiftlikten sofraya’ kavramları ile gıda kaynaklı hastalıkların olumsuz etkilerini açıklayabilecek; Gıda sanayi, gıda sanayi ile ilişkili diğer sanayi faaliyetleri ve Türkiye’de gıda sanayinin gelişimini özetleyebilecek; Mevzuat ve gıda mevzuatı kavramları ile gıda mevzuatının amacını tanımlayabilecek; Tarihsel olarak Gıda Mevzuatının nasıl ortaya çıktığını Eski Uygarlıklar, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi için örnekleyebilecek; Gıda kontrolünde yer alan tanımlar ile farklı tarafların yetki ve sorumluluklarını birbirinden ayırt edebilecek; AB ve Türk Gıda mevzuatları arasındaki uyum sorunlarını temel düzeyde değerlendirebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları