Computer Phone

YEREL YÖNETİMLER - Ünite 4 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiYEREL YÖNETİMLER - Ünite 4 Konu Anlatımı 1
Kamu mali yönetimi alanındaki kanunun gerekçelerini sıralayabileceksiniz. Merkezi yönetim ifadesinden ne anlaşılması gerektiğini açıklayabilebileceksiniz. Genel yönetimin hangi kuruluşları kapsadığını açıklayabileceksiniz. Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu konusunu ifade edebileceksiniz. Harcamaların yapılması sürecinde görev alanları tanımlayabileceksiniz. İç kontrol, mali hizmetler birimi, dış denetim konularını, aktarabileceksiniz. Kamu zararından anlaşılması gerekenleri açıklayabilecek, bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Kamu zararından anlaşılması gerekenleri açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski