Computer Phone

YEREL YÖNETİMLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiYEREL YÖNETİMLER - Ünite 3 Konu Anlatımı 1
Mahalli idarelerin birlik kurma yararlarının ne olabileceğini açıklayabileceksiniz. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu öncesi ve sonrası yasal dayanakları sıralayabileceksiniz. Birliklerin kuruluşu ve tüzüğü hakkında bilgileri aktarabileceksiniz. Birliğin organları ile bu organların görev ve yetkilerini açıklayabileceksiniz. Köylere hizmet götürme birliklerinin önemini ifade edebilebileceksiniz. Birliklerin bütçesi ve denetimi konularını açıklayabileceksiniz. Ülke düzeyinde birlik kurulma şekillerini yorumlayabileceksiniz. Sulama birliklerinin yapısı ve özel kanunu ile ilgili bilgi aktarabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski