Computer Phone

YENİ TEKNOLOJİLER VE ÇALIŞMA HAYATI - Ünite 1 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiYENİ TEKNOLOJİLER VE ÇALIŞMA HAYATI - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
Günümüz bilgi çağı ve bilgi toplumunun doğuşuna neden olan, bilimsel ve teknolojik paradigma algısında yaşanan köklü dönüşüm ve kaymayı açıklayabileceksiniz. İlk İletişim ve Bilişim Teknolojileri olan matbaa, gazete, dergi, telgraf ve telefonun teknolojik yenilikler olarak ortaya çıkışı ile bunların toplumsal yaşama etki ve yansımalarını açıklayabileceksiniz. İlk kuşak İletişim ve Bilişim Teknolojilerinde yeni açılım olan radyo ve televizyonun ortaya çıkışını ve toplumsal etkilerini analiz edebileceksiniz. İlk elektronik bilgisayarın ortaya çıkışı ve evrimini özetleyebileceksiniz. Kişisel bilgisayardan küresel internet ağlarına geçişin tarihsel evrimini ve yarattığı toplumsal değişimi açıklayabileceksiniz. Bilgisayarların gelecekte ne yönde gelişmekte olduğunu tartışabileceksiniz. Bilgisayar ve internet ağlarının yarattığı e-dönüşüm ile e-devlet ve e-ticaretin durumunu açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski