Computer Phone

ULUSLARARASI İKTİSAT - Ünite 3 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiULUSLARARASI İKTİSAT - Ünite 3 Konu Anlatımı 1
Yeni dış ticaret teorilerinin ortaya çıkış nedenlerini açıklayabileceksiniz. Teknolojinin dış ticarete ve karşılaştırmalı üstünlüğe etkisini açıklayabileceksiniz. Dış ticarette ölçek ekonomilerini tanımlayabileceksiniz. İçsel ve dışsal ölçek ekonomileri arasındaki farkı açıklayabileceksiniz. Dış ticarette eksik rekabet piyasaları ve endüstri-içi ticareti açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski