Computer Phone

ULUSLARARASI İKTİSAT - Ünite 2 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiULUSLARARASI İKTİSAT - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
Bir ülkenin üretim faktörü yapısının, ülkeler arasında karşılaştırmalı üstünlüklerin belirlenmesindeki rolünü açıklayabileceksiniz. Faktör zenginliği ve malların faktör yoğunluğu kavramlarını açıklayabileceksiniz. Uluslararasında faktör hareketliliği olmamasına rağmen, dış ticaret sayesinde iki ülkedeki faktör fiyatlarının birbirine nasıl eşitleneceğini açıklayabileceksiniz. Serbest dış ticaret sayesinde bir ülkedeki üretim faktörlerinin millî gelirden aldıkları payların nasıl değişebildiğini açıklayabileceksiniz. Dış ticareti artırıcı yönlü büyüme ve dış ticareti azaltıcı yönlü büyümeyi tanımlayabileceksiniz. Heckscher-Ohlin (H-O) Teorisi’ne yöneltilen eleştirileri açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski