Computer Phone

SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM - Ünite 1 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiSAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM - Ünite 1 Konu Anlatımı 1
Temel finansal kavramların neler olduğunu ifade edebileceksiniz. Finansal yönetimin tarihsel gelişimini açıklayabileceksiniz. Finansal amaç kavramını tanımlayabileceksiniz. Sağlık kurumlarında finansal yönetimin gelişmesine etki eden faktörleri sıralayabileceksiniz. Finansal yöneticilerin görevlerini ifade edebileceksiniz. Finansal piyasalar, finansal tablolar ve finansal yönetimin diğer disiplinlerle olan ilişkisini açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski