Computer Phone

MALİ ANALİZ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiMALİ ANALİZ - Ünite 3 Konu Anlatımı 1
İşletmelerin mali (finansal) durumu olarak ifade ettiğimiz; varlık, kaynak ve varlık-kaynak ilişkisindeki zaman içindeki değişmeleri belirleyebileceksiniz. Gelir tablosunda faaliyet sonuçlarının zaman içerisindeki değişmelerini tespit edebileceksiniz. Mali durum ve faaliyet sonuçlarındaki değişmeleri yorumlayarak mali durum ve faaliyet sonuçlarının geleceğini belirleyebileceksiniz. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi, borçlarını ödeyebilmesi, varlıklarını verimli kullanabilmesi ve kârlılığını etkileyen değişkenleri tespit ederek bunların gelecekteki davranışlarına yönelik yorumlar yapabileceksiniz. Yatay analiz teknikleri sonucu üretilen bilgilerin işletme ilgililileri tarafından alınacak kararlarda nasıl kullanılacağını açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski