Computer Phone

HAYVANCILIK EKONOMİSİ - Ünite7 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiHAYVANCILIK EKONOMİSİ - Ünite7 Özet
Pazarlama, pazarlama araçlarını ve pazarlamada verimlilik, teknoloji ve orga- nizasyon kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Hayvansal ürün pazarlama mekanizmalarını açıklayabileceksiniz. Kooperatifçilik, kooperatifçiliğin gelişimi, kooperatif ilkeleri ve üretici birlik- leri kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Hayvancılık sektöründe örgütlenmeyi, kooperatif çeşitlerini ve örgütlenme- de alınması gerekli önlemleri açıklayabileceksiniz

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski