Computer Phone

HAYVANCILIK EKONOMİSİ - Ünite4 Özet - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiHAYVANCILIK EKONOMİSİ - Ünite4 Özet
Arz, arz esnekliği ve arzdaki değişme kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Hayvansal ürünlerde arzın özellikleri ve arzı etkileyen faktörleri açıklayabileceksiniz. Talep, talep esnekliği ve talepteki değişme kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Hayvansal ürünlerde talebin özellikleri ve talebi etkileyen faktörleri açıklayabileceksiniz. Hayvansal ürünlerde arz-talep etkileşimi ve fiyat mekanizmasını açıklayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski