Computer Phone

FİNANSAL KURUMLAR - Ünite 2 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiFİNANSAL KURUMLAR - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
Finansal sistemin temel öğeleri içinde düzenleyici ve denetleyici kurumlan tanımlayabileceksiniz. Sermaye Piyasası Kanununu, Kurulun yapısını ve işlevlerini açıklayabilecek, ^ Bankacılık Kanunu’nun temel amacını ve kapsamını açıklayabileceksiniz. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun amaçlarını ve işlevini sıralayabileceksiniz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun düzenleme ve denetleme işlevlerini karşılaştırabileceksiniz. Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin yapısını ve işlevlerini ayırt edebileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski