Computer Phone

ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
Tarihsel olarak modern yönetim metotlarının ortaya çıkışını, gelişimini ve değişimini açıklayabileceksiniz. Toplam kalite yönetimini tanımlayabileceksiniz. Toplam kalite yönetiminin gelişiminde etkili olan düşünürlerin katkılarını özetleyebileceksiniz. Yeni yönetim metot ve tekniklerini özetleyebileceksiniz. Türkiye’de yeni yönetim metotlarının uygulanması sürecindeki belli başlı etkenleri sıralayabileceksiniz. Post-fordizm ve yeni yönetim metotları arasındaki ilişkiyi değerlendirebileceksiniz. Yeni yönetim metotlarına getirilen başlıca eleştirileri sıralayabileceksiniz.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski