Computer Phone

ÇALIŞMA EKONOMİSİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1 - Açıköğretim Sistemi - Anadolu ÜniversitesiÇALIŞMA EKONOMİSİ - Ünite 2 Konu Anlatımı 1
Farksızlık eğrisini, bütçe kısıtını ve bireyin faydasını maksimize edeceği boş zaman-çalışma süresi tercihini aç›klayabileceksiniz. Gelir ve ikame etkilerini tanımlayabileceksiniz. Piyasa emek arz eğrisinin nasıl elde edildiğini ve bunun bireysel emek arz eğrisinden farklılığını tartışabileceksiniz. Emek arzını ücretler dışında hangi unsurların ne yönde etkilediğini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Tüm Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi Videoları
Daha yeni Daha eski